Verkoop NUON aandelen

Het Nederlandse energiebeleid van de afgelopen vijftien jaar is een mislukking van formaat. Met de invoering van de splitsingswet in 2007 en het mislukken van de fusie tussen NUON en Essent in datzelfde jaar, zijn de leveringsbedrijven aantrekkelijke kandidaten geworden voor overname door buitenlandse bedrijven. Essent gaat over naar het Duitse RWE en NUON zal ondanks de politieke druk die nu wordt uitgeoefend waarschijnlijk ook overgaan naar Vattenfall. De ironie wil dat splitsing in Nederland leidt tot overname van Nederlandse leveringsbedrijven door buitenlandse bedrijven die zelf niet gesplitst zijn. Vattenfall is immers voor 100% een Zweeds staatsbedrijf. Dat krijg je ervan als je het beste jongentje van de klas wil zijn op het gebied van liberalisering in Europa.

GroenLinks is in principe tegenstander van de verkoop van NUON omdat de energievoorziening een duidelijk nationaal belang vertegenwoordigt. Met de komende energiecrisis wordt dit belang alleen maar groter. Tegelijkertijd moeten we constateren dat Bergen een kleine aandeelhouder is van een houdstermaatschappij die zelf ook weer een kleine aandeelhouder is van het NUON productie- en leveringsbedrijf. En klein is niet hetzelfde als min, dus klein keer klein is gewoon heel klein.

Maar je kunt ook anders aankijken tegen de verkoop van NUON. Je kunt de verkoop ook zien als een kans om de energietransitie, de omslag naar een duurzame energiehuishouding, te stimuleren door de vrijkomende gelden te investeren in duurzame energie. Wat dat betreft is de timing uitstekend; de regio NHN heeft de ambitie uitgesproken om een energieneutrale regio te willen worden en de eerste stappen zijn gezet om te komen tot een Noord-Hollandse Energie Coöperatie.

En laten we wel wezen; NUON heeft op het gebied van energie een vervuilende reputatie hoog te houden. Voor diegenen onder u die het vertrouwelijk jaarverslag wel hebben ingekeken is wel duidelijk wat ik bedoel, voor diegenen die dat niet hebben gedaan is het misschien voldoende om aan te geven dat NUON één van de bedrijven is die van plan is een nieuwe kolencentrale te bouwen in Nederland, met afstand de slechtste manier om onze toekomstige energievoorziening vorm te geven . Als Vattenfall dan minstens zo ambitieus moet zijn als NUON dan weet u wel wat er gebeurt.

GroenLinks is daarom van mening dat we de verkoop van het vervuilende NUON moeten aangrijpen om te investeren in groene en schone energie. We hebben gisteren in de Volkskrant kunnen lezen dat Amsterdam een eigen groen energiebedrijf wil oprichten met de gelden die vrijkomen door de verkoop van Nuon. Dat levert op de lange termijn een hoop geld op. We willen voor Bergen een vergelijkbaar voorstel doen. Niet noodzakelijkerwijs een eigen energiebedrijf, maar wel een flinke investering in duurzame energie. Wij stemmen daarom alleen in met de verkoop van de NUON aandelen als een substantieel deel van de vrijkomende gelden in een fonds wordt gestopt dat op termijn kan bijdragen aan een energievoorziening die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Alwin Hietbrink

GroenLinks Bergen