Zin in de toekomst

Minder dan zes maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen staat er genoeg op de politieke agenda. Onderwerpen waarbij iedereen in de gemeente betrokken kan worden, voordat u uitgenodigd wordt om naar het stemhokje te komen.

Bijvoorbeeld: onder begeleiding van GL-wethouder Hietbrink zijn de inwoners actief betrokken geweest bij het vinden naar een locatie voor de voetbalclubs Zeevogels en Egmondia. Ander voorbeeld: een motie, die door alle partijen ondersteund wordt, om inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen voor het toerisme.

Het zou volgens GroenLinks gewoon moeten zijn dat de gemeente ruimte geeft om mee te denken of het initiatief te nemen over voor inwoners belangrijke zaken. Soms gebeurt dat al. Het nationale energieakkoord biedt de ruimte om lokaal duurzamere energie op te wekken. Iets waar volgens GroenLinks een groene gemeente als Bergen in voorop moet lopen. In Bergen nemen inwoners al zelf het initiatief om samen duurzame energie op te wekken. Binnenkort worden er weer energiecafe's georganiseerd waar iedereen welkom is.

GroenLinks Bergen komt daarom dit jaar nog met een voorstel, dat samen met de gemeente is gemaakt, om u bij planontwikkelingen te betrekken. Bergen doet al veel, maar het kan beter. Bergen moet een “Bewoners aan Zet” gemeente worden.

De regering heeft besloten om overheidstaken zoals de ouderenzorg dichter bij de inwoners te brengen en dus door de gemeente te laten uitvoeren. Dat is in principe goed. Maar het zal niemand ontgaan zijn dat er tegelijkertijd heel hard wordt bezuinigd in deze economische crisis. Dat zal ook onze inwoners raken. Bij het vaststellen van de begroting voor 2014 gaan we daar al iets van merken.

Daarom wil GroenLinks graag dat u mee wilt denken en doen. Dat u uw mening laat horen. GroenLinks wil alleen niet dat u verplicht wordt mee te doen zodat de regering geen zorgen meer om u heeft en u zichzelf maar moet zien te redden in wat sinds Prinsjesdag de “participatiesamenleving” heet.

Voor dit en meer kunt u de Bergense afdeling van GroenLinks volgen op www.groenlinksbergen.nl. Ook op facebook onder dezelfde naam.

Namens de fractie GroenLinks

Swen Meereboer (Commissielid)

https://twitter.com/share

freephoto.com