Lastenverlichting inwoners gemeente Bergen door motie GroenLinks

Het in november 2009 vastgestelde tarief voor rioolrecht kan naar beneden worden bijgesteld. GroenLinks drong bij de begrotingsbehandeling aan op een herberekening van het tarief omdat deze naar de mening van de fractie omlaag kon worden bijgesteld. Dat blijkt nu te kloppen. De aanslag voor rioolrecht gaat daardoor voor ieder inwoner met 10 euro naar beneden. Een mooi begin van het nieuwe jaar.