MOTIE

 

 

 

REGISTRATIENUMMER

 

Onderwerp

q       Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp:

 

Verkeersveiligheid kruispunt Hoeverweg/Kalkovensweg

 

Aanhef

 De Raad van de gemeente Bergen, bijeen op

 24 maart 2009

Inhoud

 

 

Overwegende dat:

 

·         Er recentelijk opnieuw een dodelijk slachtoffer te betreuren is geweest op het kruispunt Hoeverweg/Kalkovensweg

·         Al vaker bij de Provincie is aangedrongen op het verkeersveiliger maken van dit kruispunt

·         Provinciale Staten binnenkort besluiten over de verdeling van 160 miljoen euro voor wegen en verkeersveiligheid

 

 

Conclusie

 

 

 

Roept het College op

 

·         De verkeersonveilige situatie op het kruispunt Hoeverweg/Kalkovensweg opnieuw aan de orde te stellen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland

·         Bij de Provincie Noord-Holland aan te dringen op maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten

·         Op donderdag 26 maart namens de gemeente Bergen in te spreken op de bijeenkomst van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in een uiterste poging om dit kruispunt alsnog op de projectenlijst van de Provincie Noord-Holland te krijgen

 

Naam en ondertekening

 

 

Alwin Hietbrink

GroenLinks Bergen