Klopt Schoorl nog?

 

Wat praten we al lang over het centrumplan van Schoorl, ‘Schoorl Klopt’. Eerst hadden we een alom bejubelt masterplan en nadat dit te duur bleek, kwam er een wat mager aftreksel: ‘het alternatieve’ masterplan. Waar staan we nu en wat kunnen we verwachten in 2013?

Klopt Schoorl nog?

De raad had in juni veel kritiek op dit alternatief en daarom is besloten om een heel aantal delen van het plan opnieuw te bezien. Er waren vragen over de nut en noodzaak van een tweede supermarkt, de haalbaarheid van een ‘Gouden Rand’ (woningen in het hoogste segment ingesloten tussen parkeerterrein en Sportlaan), de verplaatsing van de jeu de boulebanen en de paardenpakken en het weglaten van de herinrichting van de winkelstraat en nog veel meer.

Er komt een tweede supermarkt
In de laatste raadsvergadering van 2012 heeft de Raad na veel wikken en wegen besloten dat de tweede supermarkt een vast gegeven moet zijn voor het plan Schoorl Klopt. Enerzijds omdat er een ontwikkelaar klaar staat om geld te investeren (best uniek in deze tijd). Anderzijds omdat er een parkeergarage onder komt met ruimte voor 180 auto’s en in totaal 29 appartementen omheen zijn geplaatst die de supermarkt aan het zicht onttrekken en woningen in het lage segment toevoegen.

Klankbordgroep en raad samen op informatieavond
In het voorjaar van 2013 komt er een informatieavond met de raadsleden en de leden van de klankbordgroep en het Q-team. Tijdens die avond zal de gemeente vertellen wat zij heeft gedaan met de kritiekpunten vanuit de raad. Welke alternatieven mogelijk zijn om tot een gedragen plan te komen. Die avond is het voor belanghebbenden mogelijk om in te spreken, zodat de raadsleden een compleet beeld krijgen van de voors en tegens van elk alternatief. Na deze informatie avond wordt een nieuw raadsvoorstel gemaakt.

En daarna beslissen
En als alles verloopt volgens planning – en dat is nog maar helemaal de vraag – mondt dit uit in een concept ontwerp-structuurvisie. Deze zou dan in juni door de raad worden vastgesteld. Dat concept krijgt daarna nog een wettelijke inspraakprocedure en zoals het nu bedacht is, zou het geheel in januari 2014 definitief vastgesteld kunnen worden. Liefst natuurlijk voor de verkiezingen van een nieuwe raad. Want anders loop je de kans dat het hele proces opnieuw aanvangt..

En voor wie het allemaal te snel gaat: Als er een goedgekeurde structuurvisie is, kan de schop nog niet de grond in. Dan moet het huidige bestemmingsplan gewijzigd worden en de nieuwe functies benoemd worden in een nieuw bestemmingsplan. Kost meestal ook nog wat tijd, want dan is er weer mogelijkheid tot inspraak etc.