Alwin HietbrinkAlwin Hietbrink (44) is wethouder in de gemeente Bergen. Hij woont in Egmond en wil graag nog vier jaar door als bestuurder in de gemeente.

Alwin: Lokale politiek is hard werken. Je neemt besluiten die mensen direct raken en dat moet zorgvuldig gebeuren. Voortdurend overleg en het afwegen van veel verschillende belangen horen daar bij. Maar ook het maken van keuzes en een genomen besluit uitvoeren. Juist dat maakt lokale politiek zo mooi: samen met betrokken inwoners in hun directe leefomgeving werken aan een opgeknapt dorpscentrum, een nieuw sportcomplex of de herinrichting van een strandopgang. De afgelopen vier jaar hebben we ontzettend veel bereikt. We hebben het buitengebied open kunnen houden, we zijn de meest duurzame kustgemeente van Nederland, inwoners kunnen dankzij mantelzorgwonen makkelijker voor hun eigen familie zorgen en burgers hebben echt mee kunnen praten. En waarom nog een termijn als wethouder? Er is nog zoveel te doen: Egmond verdient een nieuwe sporthal, we moeten verder met het centrum van Bergen en in Schoorl gaan de verenigingen een spannend jaar tegemoet.
Ik wil me daar graag voor inzetten, onze gemeente is het waard
 

Ineke Braak-van KasteelIneke Braak-van Kasteel (65) woont in Egmond aan Zee en heeft veel ervaring in de lokale politiek  en besturen.

Ineke: We maken ons sterk voor het behoud van sociale voorzieningen, ook als de gemeente moet bezuinigen. Dat was al zo in 2010 en we zijn nog niet aan het eind van de bezuinigingen. Het gaat om het geld en de toekomst van onze inwoners. Daarom is het belangrijk dat we weten wat er in de dorpen leeft, we met elkaar in gesprek gaan, we gebruik maken van de expertise van onze inwoners en gezamenlijk tot oplossingen komen. Hierbij zijn regels een middel en geen doel op zich.  Contacten met de inwoners zal de rode draad door mijn raadswerk zijn op alle beleidsterreinen, met een voorkeur voor sociale zaken, kunst, cultuur, educatie en visieontwikkeling. Naast de gemeenteraad ben ik actief voor Musicians without Borders die muziekprojecten organiseert ter verbroedering en verzachting van oorlogsleed in o.a. Rwanda, Kosovo, Srebrenica en de bezette Palestijnse gebieden. Ik ben bestuurslid van Galerie De Kapberg in Egmond aan den Hoef en was 32 jaar in wisselende functies verbonden aan de Bosschool in Bergen.
Samen met onze inwoners kunnen wij Bergen verzetten


Monique van OrdenMonique van Orden (46) is opgegroeid in Schoorl en sinds 7 jaar woonachtig in Bergen aan Zee. In het dagelijks leven werkt ze als directeurhet Longkanker Informatie Centrum en als fondsenwerver. Daarnaast zit Monique in diverse besturen, zowel landelijk als lokaal.

Monique: Vijf jaar heb ik als journalist bij De Duinstreek gewerkt. En tot afgelopen november was ik secretaris van de Dorpsraad Bergen aan Zee. Via de Duinstreek en de Dorpsraad heb ik stevig kennisgemaakt met het werk van College en Raad van onze gemeente Bergen. Dit is bijzonder goed bevallen en mijn raadskandidatuur is voor mij een logische vervolgstap. GroenLinks is de partij voor mij. Ik ben onder de indruk van de inzet, zorgvuldigheid, kennis en voortvarendheid die GroenLinks Bergen de afgelopen jaren heeft laten zien. Ik zet me heel graag in om deze lijn voort te zetten en waar mogelijk uit te breiden.
Veel wordt bepaald door Den Haag, maar de openbare ruimte in de gemeente Bergen is van ons allemaal. Ik zet me graag in voor een zeer aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke openbare ruimte.Solita Groen-BruschkeSolita Groen-Bruschke (42) is freelancejournalist en tekstschrijver, opgegroeid en woont nog steeds in Egmond aan Zee.

Solita: Ik werd lid van GroenLinks toen in een actualiteitenprogramma werd gesteld dat GroenLinks volgens Maurice de Hond niet meer meetelde. Toen besloot ik: minder stemmen volgens de peilingen? Dan wel een lid erbij! Sinds januari 2013 ben ik betrokken geraakt bij GroenLinks Bergen. Uit nieuwsgierigheid wilde ik meer weten waarom sommige besluiten zijn genomen en hoe de besluitvorming tot stand komt. Zittend op de publieke tribune vond ik het soms moeilijk mij niet in de discussie te mengen. Daarom was ik blij dat ik tijdens de Algemene Raadsvergaderingen mijn zegje mocht doen, hoewel dat van een afstand makkelijker leek dan het werkelijk is.
Als ik in de gemeenteraad zit, wil ik mij naast milieu en duurzaamheid, vooral richten op twee dingen: financiën en toerisme. Het een is tenslotte onlosmakelijk verbonden met het ander. Dankzij de natuur- en cultuurverschillen van de dorpen, te luisteren naar elkaar en door nieuwe plannen te ontwikkelen, kan onze veelzijdige gemeente aantrekkelijk blijven voor bewoners en bezoekers.
Mijn doel is dat we in de verschillende kernen elkaar meer helpen, voor elkaar zorgen en voor elkaar opkomen; nu en in de toekomst.
 

Swen MeerboerSwen Meereboer (31) is geboren in Burgerbrug, woont al jaren in Schoorl en is jurist.

Swen: Al van jongs af aan ben ik politiek geëngageerd en ik ben nu bijna tien jaar lid van GroenLinks. Ik vind de democratie heel belangrijk en daar hoort een goede gemeenteraad bij. Er staat namelijk veel op het spel. Alle ruimte in de gemeente is eigenlijk bezet, en toch moet er plek gezocht worden voor landbouw, vrije natuur, wonen, bedrijven, water en misschien een windmolen. De vergrijzing van deze gemeente lijkt onvermijdelijk, maar ik denk dat ook ouderen een dorp willen waar kinderen -net zoals zijzelf - kunnen opgroeien. Dat is zeker hoopvol. Zeer belangrijke sociale taken voor de jeugd, de chronisch zieken en de ouderen komen naar de gemeenten toe en al die taken zullen worden uitgevoerd door regionale organisaties, grote instellingen en bedrijven in de regio. De gemeenteraad van Bergen staat voor een hele grote uitdaging.
Ik wil proberen om er voor te zorgen dat de gemeenteraad de democratische controle behoudt en een luisterend oor biedt aan alle mensen die de overheid nodig hebben.

Hans Willem Steensma

Hans Willem Steensma (53) is coach, homeopaat en trainer. Pas geleden is hij van Bergen aan Zee verhuisd naar Bergen.

Hans: Als voorzitter van de Dorpsraad Bergen aan Zee heb ik de gemeentepolitiek van dichtbij meegemaakt en de nodige belangrijke nota’s en beleidstukken voorbij zien komen. Het heeft me geleerd dat je als inwoner betrokken kan zijn bij de inrichting en ontwikkeling van het dorp waar je woont. Voortvloeiend uit mijn ervaringen in het bestuur van de Dorpsraad Bergen aan Zee stel ik me graag verkiesbaar voor de Gemeenteraad.
Eén van de belangrijke taken van de Gemeenteraad en de politieke fracties is het betrekken van bewoners en belanghebbenden bij de gemeentepolitiek. Het creëren van draagvlak voor belangrijke beslissingen. Het verbinden van wensen en ideeën die leven bij bewoners om een beter leefklimaat na te streven. De kernkwaliteiten van onze Gemeente staan daarbij centraal:

Een kleinschalige gemeente waar rust, de natuur, toerisme, mens –en milieuvriendelijk denken en handelen, kunst en cultuur samenkomen.
In de fractie van GroenLinks Bergen zal ik me inzetten om positief aan deze zaken bij te dragen.
 
 
Willem-Teun GroenWillem-Teun Groen (29) is cultureel (maatschappelijk) ondernemer, organisator Woodlands Festival, Bachelor of Economics en voorzitter van de stichting Dutch Artist Family.
Willem-Teun: Ik ben actief werkzaam geweest bij verschillende culturele initiatieven en als geboren en getogen bergenees heb ik mij altijd zeer betrokken gevoeld bij de gemeente. Ik heb dan ook altijd wel een mening over wat er binnengemeente Bergen gebeurt. Door mij het politieke werk eigen te maken, wil ik nu dan ook daadwerkelijk meer toevoegen door commissiewerk voor Groenlinks te doen. Het progressieve Groenlinks is de partij die het meest dichtbij mij staat aangezien dit de partij is die het meest voor verduurzaming van je omgeving is. Na ruim drie jaar te hebben gereisd over alle continenten ben ik erachter gekomen hoe belangrijk ik dit vind. Mijn belangstelling gaat uit naar het maatschappelijke, ik kan diplomatiek handelen, ben leergierig en out of the box oplossingsgericht. Daarnaast ben ik voor kleinschalig in plaats van grootschalig, respect voor natuur, geïnteresseerd in lange termijn denken (visie), samenwerken, synergie, sociaal en creatief ondernemen. Ik wil mij vooral richten op Bergen weer flamboyant en aantrekkelijk maken voor jongeren.
Geen vergrijzing maar vergroening in leefbaar Bergen.
 

Femke OuendagFemke Ouëndag (49) woont sinds acht jaar met haar twee kinderen in Bergen. Zij groeide op in een kunstenaarsgezin (moeder beeldend vormgeefster, vader architect) en daardoor voelt gemeente Bergen helemaal als 'thuis'. Femke's achtergrond is er een van media, televisie- en filmproducties. Zij is bekend in Bergen als organisator van de Kunst10daagse.

Femke: Ik wil de komende tijd mijn politieke nieuwsgierigheid bij GroenLinks Bergen gaan beproeven. GroenLinks heeft durf, lef, energie  en nieuw elan. GroenLinks spreekt van hoop, vooruitgang en opkomen voor de belangen van allemaal: de cultuur, maatschappij, ouderen, jongeren en de natuur. Mijn politieke belangstelling gaat in het bijzonder uit naar sociale cohesie, jeugd, participatie, onze groene omgeving en natuurlijk cultuur. Ik voel me bevoorrecht dat ik in Bergen woon. Ik heb echt hart voor onze dorpen en de omgeving. Daar wil ik mij graag voor inzetten.
Ik wil graag samenwerken: hoe meer mensen er zijn met wie je iets creëert, hoe meer draagvlak er ontstaat en hoe meer energie er vrijkomt.
Gezamenlijk kunnen we de gemeente naar een hoger niveau brengen.