GroenLinks Bergen zet sterk in op gemeenteraads- verkiezingen 2010

Op de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Bergen is Alwin Hietbrink unaniem tot lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Paul Edelschaap, op dit moment raadslid voor GroenLinks, staat als tweede op de lijst. De plaatsen drie tot en met zes van de kieslijst worden bezet door verrassende nieuwkomers. GroenLinks zet bij de verkiezingen in op groei van het aantal zetels en deelname aan het College.

Op plaats drie van de kieslijst staat Ineke Braak – van Kasteel, jarenlang raadslid en fractievoorzitter voor de PvdA in Egmond. Ineke Braak – van Kasteel: “Ik kan me steeds minder herkennen in de PvdA. Ik vind de partij een trage, ambtelijke organisatie geworden. Bij vorige landelijke verkiezingen heb ik al GroenLinks gestemd. GroenLinks heeft een sterker sociaal gezicht als de PvdA”. Marian Müller, psychiater en woonachtig in Bergen, is de vierde op de kieslijst van GroenLinks. Op de vijfde plaats staat Odile Rasch, zelfstandig marketing- en communicatiespecialist uit Schoorl . De 24-jarige Jonne Kingma, student toerisme uit Egmond aan den Hoef, staat als zesde op de lijst. De kieslijst van dertig personen wordt afgesloten door Karin de Vré-IJisberg, jarenlang raadslid en één periode wethouder voor GroenLinks in Egmond.

GroenLinks Bergen ziet kansen om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 te groeien. Fractievoorzitter en lijsttrekker Alwin Hietbrink: “GroenLinks heeft zich de afgelopen raadsperiode verzet tegen grootschalige plannen voor het landelijk gebied en rond het Slotkwartier. We hebben goed geluisterd naar onze inwoners en zijn met realistische alternatieven gekomen die de natuur en de leefbaarheid in de kernen wel respecteerden. Mensen waarderen dat. Landelijk kiest GroenLinks voor regeringsdeelname, lokaal sluiten we ons daarbij aan”.

De Algemene Ledenvergadering stelde ook het verkiezingsprogramma van GroenLinks vast. GroenLinks wil dat de gemeente een ruimhartig en sociaal armoede- en werkgelegenheidsbeleid blijft voeren, ook als het Rijk drastische bezuinigingen oplegt. Verder zet de partij in op behoud en versterking van de leefbaarheid in de kernen en de kwaliteit van het buitengebied. Ook wil GroenLinks dat de gemeente koploper wordt op het gebied van duurzaamheid.