Hoe zit het nu met de voetbalfusie-locatie aan de Egmonderstraatweg? De provincie is toch gevraagd of het mag? Was het antwoord nou ja of nee?

Het antwoord in een notendop:  

‘Dit heeft tot gevolg dat de provincie in dit stadium niet positief tegenover deze locatie kan staan. De compensatie van de bollengrond is onduidelijk en niet geborgd,  en er is onvoldoende onderzoek naar alternatieven uitgevoerd. Concreet betekent dit dat aan onderstaande punten moet worden voldaan:…’  

Er wordt vervolgens in acht punten om een aantal uitgebreidere onderzoeken gevraagd. Dit antwoord kun je lezen als een: Ja, maar… of als een: Nee, want…

Het is geen geheim dat GroenLinks Bergen er geen voorstander van is dat drie voetbalclubs aan de Egmonderstraatweg fuseren. Voor bouwen buiten bestaand bebouwd gebied zijn we sowieso geen voorstander, tenzij het echt noodzakelijk is en in algemeen belang. Maar bouwen aan de binnenduinrand is voor ons helemaal vloeken in de kerk. Daar komt bij dat wij niet willen dat de meerderheid regeert, maar dat in de beslissingen alle andere belangen vanaf het begin af aan ook worden meegewogen. Kortom, de insteek van GroenLinks Bergen is:  kijk eerst of je kunt fuseren bij een al bestaande sportclub en kijk daarna pas naar andere gebieden. Niet alleen ruimtelijk maar ook financieel lijkt ons dat wel zo belangrijk. Andere clubs in onze gemeente hebben die verplichting ook altijd gehad… Maar goed, oordeel zelf. Als u op de foto klikt , kunt u de brief /het antwoord van de provincie lezen. Wordt vervolgd in de commissievergadering van 31 maart en de raadsvergadering in april.

Wilt u de vergadering over de aankoop van de grond terugzien en bijbehorende stukken downloaden, dit is de directe link naar de raadsvergadering waar de aankoop van de bollengrond is besproken, klik hier (klik op agendapunt 11)
Wilt u de commissievergadering over dit punt  terugzien? klik hier.