Extra geld voor minima door motie GroenLinks

Tijdens de raadsvergadering van 25 november heeft de gemeenteraad extra geld beschikbaar gesteld voor de minima in de gemeente Bergen. GroenLinks stelde voor de minima in de gemeente vijftig euro extra geven in de decembermaand. Dat voorstel leverde een pittige discussie op in de raadsvergadering. De VVD sprak van “inkomenspolitiek” en de fractievoorzitter van Gemeentebelangen BES, Janina Luttik-Swart, presteerde het zelfs om het te hebben over “sinterklazen”. Het gaat om een kleine groep inwoners die door het beleid van de landelijke overheid al jaren op achterstand wordt gezet en dus structureel moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Maar dat was voor VVD en Gemeentebelangen BES blijkbaar onvoldoende reden om het voorstel te steunen. Gelukkig dacht een meerderheid van de raad daar anders over.