Dossiers

 

In de gemeente hebben van 2014 tot 2018 een paar zaken geleid tot verdeeldheid in de kernen en wantrouwen naar de gemeente. De voetbalfusie-locatie, Sporthal de Watertoren en het alternatieve plan In Harmonie van stichting Mooier Bergen. Maar ook de Schoorlse bomenkap is een dossier dat nog niet klaar is....

Wat de oorzaak is zijn de meningen net zo goed over verdeeld. Hakken in het zand bij coalitie, oppositie, niet luisteren, niet durven beslissen....  Omdat niet iedereen alle politieke perikelen heeft gevolgd maar nu voor de verkiezingen het wel belangrijk is te weten wat er in de afgelopen vier jaar is gebeurd, lichten we onze mening graag nog eens toe

De kap in de Schoorlse bossen

  

Een inwoner stuurde ons een mail en omschreef het mooi: “Er kwamen wat vragen bij me op, maar vooral woede dat dit zomaar allemaal kan in Nederland” en “We leerden onze kinderen dat bomen zuurstof geven, dat we zuinig moeten zijn op de bossen en de natuur. Zand geeft geen zuurstof …”

Lees verder op nieuw tabblad

Voetbalfusielocatie in de Egmonden

  

In de afgelopen raadsperiode werden de plannen uit 2010-2014 ontvlochten (dat is een duur woord voor terugdraaien) want dan zou het sneller gerealiseerd kunnen worden voor minder geld. Dat is een farce gebleken. Hoe kijkt GroenLinks op de beoogde plannen voor de voetbalfusie....

Lees verder op een nieuw tabblad 

Sport, wonen en Watertorenterrein

  

Nu in de laatste raadsvergadering van 8 maart 2018 het bestemmingsplan van het Watertorenterrein is vastgesteld, kun je dat nog 'terugdraaien'? GroenLinks wil nog steeds het alternatief onderzoeken. Want de Sporthal is van ons allemaal... 
 
lees verder op een nieuw tabblad 

 
Bergen centrum

  

Doelstellingen van de bestemmingsplanwijziging is het creëren van een levendiger en meer samenhangend centrum, verbetering van de entree naar het centrum, verbetering van het winkelcircuit, combineren van centrumvoorzieningen met wonen, verbeteren van de verkeerssituatie en het parkeren en verbeteren van de kwaliteit van het openbaar gebied.
GroenLinks is vanaf het begin ervan overtuigd geweest dat deze doelstellingen met dít plan niet gehaald worden.
 
Lees verder op een nieu tabblad