Vernietigend oordeel over budget- overschrijding

De onderzoekscommissie die de overschrijdingen onderzocht op het budget van de Structuurvisie Landelijk Gebied velde tijdens de raadsvergadering van 24 januari een vernietigend oordeel.

De directe aanleiding voor het instellen van de commissie was een door GroenLinks in november aangevraagd interpellatiedebat en het opstappen van wethouder Stam. Onze zorgen over het juist hanteren van de budgetregels, de slordige manier waarop de raad werd geïnformeerd en een gebrek aan regie op het dossier blijken achteraf terecht, net als het opstappen van de wethouder. Inmiddels staat de teller van de overschrijding op meer dan drie keer het toegekende budget, zijn de totale kosten gestegen tot boven de half miljoen euro en is zelfs een ontwerp Structuurvisie nog niet gepresenteerd.