Zij zijn voor u aan het werk...

Ineke Braak-Van Kasteel

Fractievoorzitter en raadslid
ineke.braak@gmail.com

Solita Groen-Bruschke

Raadslid
solita@quicknet.nl
Follow @solitastweets

Femke Ouëndag
Raadslid
femkeouendag@me.com

Willem Teun Groen

Burger-commissielid
wt_groen@hotmail.com

(foto's: Frank Nieuwenhuizen)

Bestuur GroenLinks Bergen

Alwin Hietbrink
Voorzitter
hietbrinkalwin@gmail.com 
Marian Muller
Bestuurslid
marian.muller@inter.nl.net 
Armando van den Berg
Bestuurslid
Armandovandenberg@gmail.com
Piet Beemster
Penningmeester
pbeemster@ziggo.nl