Vanaf schooljaar  2014-2015 is er zowel in Schoorl als in Groet nog maar één basisschool.  De Groeterschool en d’Oosterkim zijn dan opgeheven. Volgens de lezing van de besturen van deze scholen gaat het niet om een sluiting maar om een fusie met de achterblijvende scholen. Zo voelt het alleen niet voor de ouders van de leerlingen van de scholen die verdwijnen. Tijdens een bijeenkomst op 7 maart liepen de emoties hoog op. De aanwezigen verweten de bestuurders dat er niet naar hen was geluisterd en dat zij niet waren betrokken in de besluitvorming. Na een aantal stevige aanvallen, gaf het bestuur dit toe. Ja, zij hadden oprecht gemeend dat een fusie van de beide katholieke en een fusie van de openbare basisscholen de beste oplossing was. Zij hadden niet overwogen om de ouders hierin te raadplegen.

Mijn kinderen zitten op de basisschool die overblijft in Schoorl, de Teun de Jager. Mijn gevoelens over deze keuze zijn waarschijnlijk daarom minder heftig. Ik waardeer het zelfs dat de besturen hebben gedurfd om knopen door te hakken. Het leerlingaantal van alle scholen loopt al jarenlang terug.  De kwaliteit van het onderwijs is nu nog goed, maar als een school bijna onder de opheffingsnorm van 73 leerlingen komt, dan moet je als bestuur verantwoordelijkheid nemen. Waarbij ik wel wil opmerken dat goed overleg met ouders en betrokkenen een belangrijke voorwaarde is!

Onze gemeente vergrijst meer dan de rest van het land. Daar hebben de scholen last van. Vorig jaar sloot in Bergen de Adelbertusschool haar deuren. Volgend jaar twee basisscholen in Schoorl en Groet. Kunnen we iets doen om dit te stoppen?

Een aanwijsbare reden van vergrijzing, is de prijs van de huizen binnen onze gemeente. Die zijn zo hoog, dat jonge gezinnen zich hier maar mondjesmaat kunnen vestigen. In de raadsvergadering van april beslissen we over het introduceren van een Starterslening. Deze lening kan een bijdrage doen aan het vergroenen van onze gemeente. U zult begrijpen dat wij daar een grote voorstander van zijn.

Vriendelijke groet,

Odile Rasch

Namens de fractie van GroenLinks Bergen

21-3-2013