GroenLinks stelt vragen over afne- mende hulp in de zorg

Op 15 januari hebben acht landelijke cliëntenorganisaties de noodklok geluid over de uitvoering van de aan gemeenten overgehevelde taken uit de AWBZ. Het blijkt dat veel mensen minder zorg krijgen, omdat indicaties zijn aangescherpt. De organisaties vrezen dat de zelfstandigheid van deze groep in de knel komt of dat mensen vereenzamen. GroenLinks heeft vragen gesteld aan het College van B&W om duidelijk te krijgen of deze situatie ook voor de gemeente Bergen geldt. Deze vragen zullen worden beantwoordt tijdens de raadsvergadering van 26 januari.