Op 31 mei j.l. is er namens GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen een nieuw college geïnstalleerd met Yolan Koster (foto), Jan Houtenbos, Frits Westerkamp en Michiel van den Busken. We zijn trots op onze vier betrokken bestuurders die met enthousiasme de uitdaging aangaan om Bergen, samen met de burgemeester, de komende vier jaar vernieuwend te gaan besturen. Hoezo vernieuwend? Bergen is, wat ons betreft de mooiste gemeente van Nederland en GroenLinks vindt dat de inwoners van Bergen het verdienen om met nog meer geluk en betrokkenheid in deze gemeente te wonen. 

“Democratische vernieuwing gaat over inwoners meer betrekken bij besluiten. Dit vraagt om een andere houding van de gemeente, waarbij het perspectief van de inwoners centraal staat. Iedereen mag meedoen; ongeacht leeftijd, talent of achtergrond. De mensen die in onze gemeente wonen, werken, leven en ondernemen zijn onze experts.”

Dit staat in de Bestuursopdracht waarmee het college met alle betrokkenen de komende vier jaar aan het werk gaat. Samen met de VVD, Gemeentebelangen, Behoorlijk Bestuur Bergen hebben wij deze Bestuursopdracht met een visie op hoofdlijnen geschreven. Daarvoor zijn we tevens op 12 mei met de gele schoolbus bij u in de kernen langsgegaan. De input die u ons op die dag heeft meegegeven, is als bijlage toegevoegd. Dit was onze eerste stap in het leerproces van democratische vernieuwing. Ter uitvoering van deze Bestuursopdracht vragen wij het college, om na 100 dagen met voorstellen te komen over hoe je inwoners en gemeenteraad een positie geeft in het vervolgproces van democratische vernieuwing.

Op 19 juni aanstaande is er een commissievergadering over het Projectakkoord (over de zogenaamde de ‘Hete Hangijzers’) en deze Bestuursopdracht. We hebben bewust voor een commissievergadering gekozen, zodat wij niet alleen met politieke partijen de inhoud van deze opdracht bespreken, maar vooral omdat wij ook u de gelegenheid willen geven om in te spreken. Dat is uw recht: meedenken, invloed en zeggenschap. Het is namelijk uw leefomgeving. We kijken uit naar uw komst en hebben zin in de toekomst!

 

Fractie van GroenLinks Bergen:

Femke Ouëndag, Solita Groen-Bruschke, Ineke Braak-van Kasteel en Froukje Krijtenburg