Uitnodiging energietransitie avond

Beste inwoner van de gemeente Bergen met interesse in de lokale energietransitie,

Hopelijk voelt u zich aangesproken!

Wij nodigen u met veel plezier uit voor een kleinschalige bijeenkomst voor inwoners die vragen en plannen hebben op het gebied van energietransitie in de gemeente Bergen.
Deze avond wordt gehouden op 23 mei van 19.30-21.30 

Locatie: Art Café Rogier Jonk, Plein 7 in Bergen
(dus niet in Gemeentehuis Bergen, Jan Ligthartstraat 4 (onder voorbehoud))

Wat kunt u verwachten?
Het is zowel een informatieve avond over de lokale energietransitie als een avond waarin uw vragen en plannen op dat gebied ter tafel komen. Het informatieve deel bestaat uit een presentatie door Melle de Jong, beleidsmedewerker energietransitie bij de BUCH gemeentes. Hij zal de langere termijn plannen van de gemeente schetsen, maar ook ingaan op wat de gemeente op korte termijn wil realiseren op basis van de duurzaamheidsparagraaf van het coalitieakkoord.
In het tweede deel gaat de heer de Jong in gesprek met de aanwezigen. Daarin kunt u uw ideeën, vragen en plannen op het gebied van energietransitie voor uw huis, wijk of buurt kenbaar maken. De heer de Jong zal met u in gesprek gaan over de mogelijkheden ervan binnen een gemeentelijk programma. 

Doel
Deze avond is een ‘pilot’, die mogelijk het begin is van een serie avonden. De avond heeft als doel om de gemeente met inwoners in gesprek te brengen over “te delen” plannen in de energietransitie in de gemeente Bergen.

Aanmelden
Schuift u 23 mei aan? We zien uw komst graag tegemoet, maar ook van familie, kennissen en buren die geïnteresseerd zijn. I.v.m zaalruimte is het wel fijn dat u zich voor 17 mei aanmeldt via bovenstaand mail adres.


Hartelijke groet,
Bart de Steenhuijsen-Piters en Froukje Krijtenburg