Meer of minder?

De afgelopen weken heeft de gemeente in elke kern een bijeenkomst gehouden om informatie te geven over het beleid dat de gemeente aan het maken is tegen onttrekking van woningen door recreatief verhuur. Doel was niet alleen informatie geven, maar ook informatie halen.

Leden van de GroenLinks fractie zijn naar elke bijeenkomst in de kernen gegaan. Er werd geluisterd naar het verhaal van de gemeente én er waren gelukkig ook inwoners die hun mening durfden te geven. Soms lieten inwoners merken blij te zijn dat de gemeente gaat optreden, omdat ze het als een verschraling van de sociale cohesie van de buurt ervaren of last hebben gehad van lawaaiige vakantie buren. De mensen die zich het meest lieten horen waren wel degenen die hun eigen huis verhuren, een tweede huis, een deel van hun huis of bemiddelingsbureaus voor recreatieve woningen runnen.  Onder hen ook die verhuren om het hoofd boven water te houden, of om een huis voor de kinderen zeker te stellen.

Zoveel mensen, zoveel meningen, en dat mag. Maar ik wil u wel wat feiten geven. Het bureau dat voor de gemeente kijkt naar de mogelijkheden en de wet, heeft onderzoek gedaan.

Er staan 14.303 woningen in de gemeente, op 920 adressen staat niemand ingeschreven en het aantal groeit. Voor elke kern is dat op dit moment circa 7% van de woningen. In Egmond aan Zee zijn het 230 van de 2600, in Bergen 418 van de 6074, in Schoorl en Groet 162 van 2752 woningen. Of het nu een villa is of een klein vissershuisje - feit is dat er geen gezinnen met schoolgaande kinderen wonen, geen vrijwilligers voor de brandweer, of leden voor sportclubs. Deze woningen zijn niet beschikbaar voor woningzoekenden en woningen voor doorstroming zijn schaars. GroenLinks begrijpt dat dit in het verleden zo is ontstaan, maar laten we ook aan de toekomst van onze dorpen denken. Dat betekent beleid waarin leefbaarheid centraal staat en oog is voor de toeristische sector. Dan blijft het hier niet alleen leuk wonen, maar ook leuk vakantie vieren.

Solita Groen-Bruschke
GroenLinks Bergen