Akkoord

Op dinsdag 26 maart is het formatieakkoord Nieuw Vertrouwen aangenomen in de gemeenteraad. Dit akkoord gaat met name over het verleden achter ons laten en vooruitkijken naar de toekomst. 
GroenLinks kreeg de opmerking: bizar dat de vier hete hangijzers nu gewoon doorgaan. Daarop willen wij u antwoorden: We hebben als oppositie gevochten tegen de genomen besluiten. Dat heeft mede invloed gehad op de bestuurscultuur. Met als dieptepunt de vergadering van 18 december, waarin wethouder Westerkamp op stapte en de raad het dringende advies gaf om vooral eens goed in de spiegel te kijken. Dat is nu precies wat er gebeurd is bij de nieuwe formatiepoging.
Voor de goede orde: we zijn het nog steeds niet eens met hoe sommige besluiten tot stand zijn gekomen. Maar GroenLinks heeft geaccepteerd dat deze besluiten door een democratisch gekozen raad als meerderheidsbesluit zijn genomen. De Raad van State zal de ruimte bepalen waarin verbeteringen mogelijk zijn.

Wat voor GroenLinks in de eerste plaats belangrijk is, is het verbeteren van die bestuurscultuur. Dat er geen spraken meer is van coalitie versus oppositie maar een raad die samen werkt. Wij gaan ons inzetten om die nieuwe werkelijkheid te bestendigen en te verbreden naar de relaties tussen inwoners en de bestuurlijke en ambtelijke organisaties. Dat inwoners daadwerkelijk een stem krijgen in het ontwerpen van plannen voor hun omgeving, voor hun zorg en welzijn. En dat inwonersparticipatie als een onmisbare schakel in de planvorming wordt omarmt. Bestuurscultuur gaat onder andere ook over leiderschapsstijlen, agenderen van integriteit en over andere vergadermodellen.

Een tweede en essentieel onderdeel van het formatie akkoord voor GL is burgerparticipatie. Het eerste traject start bij het ontwerpen van het centrum van Schoorl. Het geldt ook voor alles waar in het verleden geen definitief besluit over genomen is. 
En natuurlijk, burgerparticipatie maakt wezenlijk deel uit van de voor GL belangrijke duurzaamheidsparagraaf in het formatie akkoord. Biodiversiteit, de reductie van CO2 uitstoot en een sociale en betaalbare aanpak van de energietransitie zijn voor ons allemaal van belang! 

We weten dat vertrouwen (terug) winnen tijd zal kosten. Maar we blijven ons best doen om u vertrouwen te verdienen.

Namens GroenLinks Bergen
Solita Groen-Bruschke