Goed nieuws voor eigenaar schuur/woning Egmond-Binnen

GroenLinks Wethouder Alwin Hietbrink

Niemand in de gemeenteraad en het college wilde dat een jongeman uit Egmond-Binnen de dupe zou worden van het feit dat hij niet wist dat zijn woning bestemd was tot schuur. Wethouder Alwin Hietbrink van GroenLinks kwam in actie en de eerste stappen naar legalisatie zijn gezet...

RTV Noord-Holland meldt op 14 februari:

EGMOND BINNEN John Kaandorp uit Egmond-Binnen mag toch in zijn huis blijven wonen. Zijn koopwoning bleek eind vorig jaar opeens een illegaal bewoonde schuur te zijn. De gemeente heeft vandaag besloten een uitzondering te maken. Maar John is daarmee nog niet uit de problemen.

Het bestuur van de gemeente Bergen benadrukt dat het besluit om bewoning toch toe te staan een uitzondering is. 'We willen niet dat de bewoner van Herenweg 62b de dupe wordt van een discussie tussen de gemeente en de betrokken makelaar', schrijft de gemeente in een persbericht. Er zou in een mailwisseling tussen de makelaar en de gemeente onvoldoende duidelijkheid zijn gegeven over de bestemming van het pand.

Lees hier het volledige persbericht van 14 februari:

Het college van de gemeente Bergen heeft besloten om bewoning van het pand aan de Herenweg 62b in Egmond Binnen te legaliseren. Dit besluit strookt niet met het bestemmingsplan en de planologische visie, waarbinnen de gemeente het bewonen van schuren, garages en recreatiewoningen juist wil terugdringen. Het college vindt echter dat de gemeente in het verleden bij een informatieverzoek onvoldoende duidelijk is geweest over de bestemming van het pand en wil voorkomen dat de huidige eigenaar de  dupe wordt van een discussie tussen de gemeente en de betrokken makelaar.

Legalisatie

Het college gelastte in oktober vorig jaar de eigenaar John Kaandorp om de bewoning van het pand aan de Herenweg 62b voor 1 maart 2014 te beëindigen en alle woonvoorzieningen te verwijderen. Dit omdat het pand officieel geen woonbestemming heeft. Hiertegen maakte de heer Kaandorp bezwaar. Eén van de argumenten daarbij was dat de gemeente in een emailreactie op een informatieverzoek van een makelaar mogelijk de verwachting heeft gewekt dat bewoning van het pand wel toe zou zijn gestaan.Het college erkent dat de gemeente in de betreffende email bij het beantwoorden van het informatieverzoek van de makelaar duidelijker had moeten zijn. Hoewel de gemeente juridisch gezien volledig in haar recht denkt te staan, wil het college niet dat de heer Kaandorp van die onduidelijkheid de dupe wordt. Daarom heeft het college dinsdag besloten om legalisatie mogelijk te maken.

Planologische procedure

Met het besluit is de last om de bewoning te beëindigen en woonvoorzieningen te verwijderen dus van de baan. Bovendien start de gemeente een planologische procedure op om de bewoning van het pand te legaliseren.

Uitzonderlijk geval

De gemeente benadrukt dat het hier om een uitzonderlijk geval gaat. Het besluit om bewoning te legaliseren verandert niets aan het beleid ten aanzien van de bewoning van recreatiewoningen of bijgebouwen of de planologische visie van de gemeente Bergen.

De kans is bovendien klein dat een dergelijk geval in de toekomst nog eens voorkomt. De processen binnen de gemeente zijn inmiddels aangepast.