Bewoners aan zet 


Zaterdag 28 september stond er een artikel in het NHD-AC: “Kaalslag in Egmond”. Het vertelt hoe bewoners schrokken van de berichten dat de PWN van plan is een dennenbos, grenzend aan hun huizen, wil kappen. In dennenbomen leven veel eekhoorns, broeden allerlei vogels en bezoekers van de duinen geven aan dat zij genieten van deze schaduwrijke bomen. In de dennenbossen op de kalkarme grond van het NoordHollands Duinreservaat, waar Egmond onder valt, zijn in 2010 zelfs paddenstoelen gevonden waarvan men dacht dat deze in Nederland waren uitgestorven.
In hetzelfde artikel komt ook de heer Van de Meij van de PWN aan het woord. Hij vertelt dat de bomen preventief - uit veiligheid tegen duinbranden - worden vervangen voor loofbomen. Omwonenden zetten daar hun vraagtekens bij. Zij kunnen elke dag dit prachtige stukje natuur op waarde schatten. Daar waar geen wandelpaden zijn en de dieren de achtertuinen als hun grondgebied beschouwen. Daarom vragen zij zich af: moet dit echt helemaal worden gekapt?
Wij van GroenLinks Bergen steunen deze omwonenden in hun strijd tot het behoud van dit bos. Ook uitheemse soorten die tachtig jaar geleden zijn aangeplant in verband met de werkverschaffing, kunnen van grote waarde zijn: voor de dieren die daar hun nestje bouwen, qua dorpsgezicht en natuurbeleving van inwoners en bezoekers van de Egmonden.

Tevens hebben wij oog voor de positie van de PWN. Eén afgestreken lucifer en de vrijwilligers van de brandweer staan dagenlang hun best te doen de huizen, de overige begroeiing in de duinen en zichzelf te beschermen tegen het vuur. De PWN heeft de mogelijkheid dit te voorkomen door loofbomen te planten in plaats van de zo brandbare dennenbomen.
Wie weleens mee is geweest met een wandeling onder leiding van de boswachters van PWN, ziet hoe wonderschoon de duinen zijn en worden; dankzij de inzet van de PWN.
Wij hebben begrepen dat er reeds gestart is met een goed overleg tussen PWN en omwonenden. Toch had dit gesteggel voorkomen kunnen worden als er overleg vooraf was geweest en daarna pas een besluit werd genomen.
Dit geldt zeker ook voor beslissingen van de lokale overheid. GroenLinks Bergen vindt dat bewoners veel eerder betrokken moeten worden bij de – soms niet zo populaire - beslissingen die genomen moeten worden door de gemeente. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom ons motto: Bewoners aan zet. Geen beslissingen vanachter een bureau zonder overleg. En al helemaal niet over ‘onze’ natuur.

Ineke Braak-van Kasteel
(Fractievoorzitter GroenLinks Bergen)