Dorp en Duin in de gemeenteraad

 Donderdag 7 november was het een spannende avond in de Raadszaal van de gemeente Bergen. De raad moest een besluit nemen over Dorp en Duin: Kunnen zij zich vinden in dit voorstel? Welke fusielocatie krijgen de voetbalclubs nu precies? Waar liggen de plannen voor woningbouw of wordt de hele beslissing uitgesteld/afgesteld?

 Fractievoorzitter Ineke Braak had de inbreng van GroenLinks goed voorbereid. Velen zijn namelijk betrokken bij het besluit van de raad. Nu, maar ook zeker in de toekomst.

 Hier kunt u Ineke’s betoog nog eens teruglezen:

Voorzitter,

Vanavond nemen we een besluit aangaande sport-, recreatie en woningbouw in Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef.

Eerst complimenten aan al diegenen die op een positieve, zorgvuldige manier mee hebben gewerkt aan dit voorstel. Op 5 juli 2012 leek het niet goed te kunnen komen. In de oververhitte sporthal werden de stellingen betrokken en gingen de hakken in het zand. Deels begrijpelijk want het Watertorenterrein is van Derp; zo wordt dat ervaren. En dat is logisch want inwoners hebben dit voor een deel zelf mogelijk gemaakt. Voor aantal gezinnen is het tot in de derde generatie een deel geweest van hun dagelijks leven. Er zijn teleurstelling verwerkt en het laatste stukje dreigde afgenomen te worden. Zo was de sfeer toen in juli.

Diep respect heb ik daarom voor een aantal van hen die toen woedend waren en dit niet onder stoelen en banken staken. Zij hebben toch plaatsgenomen in de klankbordgroep en waren bereid tot compromis, hebben geaccepteerd dat de situatie echt ging veranderen en hebben loyaal meegewerkt. Zij zien wat nu voor ons ligt als hun gemeenschappelijke resultaat en zij gaan ervoor. Een resultaat waar het gaat om de beste oplossing voor woningbouw, recreatie en sport zoals u zegt. Voor ons is het ook de beste oplossing voor het behoud en kansen voor teruggave aan de natuur.

Teleurstellend vind ik het daarom dat door de opstelling van Zeevogels de discussie iedere keer verlegd wordt. Alsof het alleen maar om die fusie gaat. Voor ons is dat één aspect. Wij vinden dat de leden van Zeevogels recht hebben op duidelijkheid. Mede daarom is het belangrijk dat de leden op 14 november -als zij zich moeten uitspreken over fusie- mee kunnen laten wegen of zij hun sport alleen maar goed kunnen beoefenen als de voetbalvelden op het Delverspad liggen…

Toen ik laatst even geen zin had om te koken en dus iets ging halen in Egmond aan den Hoef, zag ik het krantje van Zeevogels liggen. Daarin stond een interview met een selectiespeler, lid van de jeugdcommissie en trainer/coach. Hij deed een oproep om vooral te gaan fuseren met Egmondia ook als de gemeente stelt dat locatie Delverspad geen optie is. Hij deed een oproep aan de leden en de ouders van de jeugdleden om vooral deel te nemen aan de ledenraadpleging om zo de toekomst van hun sport en de toekomst voor de sport van de jeugdspelers veilig te stellen. Voor deze man heb ik respect. Die snapt het dat het over meer gaat dan het begrijpelijke jeugdsentiment en frustratie. Hierbij wil ik het laten als het over voetballen gaat.

 Het tennissen: In Egmond wordt veel getennist. In onze omgeving ook. Er is veel jeugd dat tennist. De kleintjes worden gebracht en de kinderen vanaf een jaar of tien gaan zelfstandig, net zoals ze later op de fiets naar het voortgezet onderwijs gaan buiten Egmond. Binnen Egmond liggen in Egmond aan Zee en op Wimmenum tennisbanen. In Bakkum liggen tennisbanen, aan de westkant van Heiloo liggen ook prachtige banen. Volop gelegenheid voor ouders om hun kind te laten tennissen.

Voetballen en tennissen hebben met elkaar gemeen dat het sport is. De sport voetbal kan prima beoefend worden zonder tennisbaan en er kan uitstekend getennist worden zonder voetbalveld. Er wordt nergens in de wereld een voetbalveld gebruikt als grastennisbaan. Het argument dat tennisclub Hogedijk en Zeevogels niet zonder elkaar kunnen is een gevoelsargument. Het feit is dat ze goeie buren zijn en één van de buren gaat misschien op termijn verhuizen omdat er elders betere kansen liggen.

Ik begrijp het gevoel: als mijn goeie buren gaan verhuizen vind ik het heel jammer, maar ik snap het besluit.

 De ‘Poort van Egmond’ die weer in beeld komt. (Locatie Tijdverdrijfslaan, zie Dorpsgenoten 6-11-2013):  Dit plan is jaren geleden ontwikkeld door een inwoner van Egmond en mede gepromoot door Zeevogels. Vanuit de politiek gingen stemmen op om dit plan te laten onderzoeken. Tot drie keer toe zijn er richting de provincie stappen ondernomen en alle drie keren kreeg men een mordicus NEE te horen.GroenLinks zal niet meegaan in een voorstel voor uitstel , voor weer een onderzoek naar iets wat we niet kunnen en ook niet willen.In onze algemene beschouwingen heeft u kunnen horen waarom het uitstellen van een beslissing één van de meest slechte opties is in trajecten waar op een goeie manier nauw met inwoners is samengewerkt. Ik heb het daarnet gehad over gevoel en realiteit. Wij worden als raadsleden gekozen om besluiten te nemen in realiteit. We worden niet gekozen om ons mee te laten slepen in gevoel. GroenLinks wil vandaag een besluit nemen.

 Wij zullen het collegevoorstel steunen. Er wordt ons gevraagd iets te vinden van sport, recreatie en woningbouw. Wij vinden ook iets van natuurbehoud en versterking van natuur. Ik noemde het al. In de motivatie voor uw keuze, komt dat aspect aan de orde. Het is voor ons één van de doorslaggevende argumenten geweest. In het besluit wordt echter niet gerept over natuur. Dat had van ons wel gemogen. In beslispunt 12 zegt u dat een definitief besluit over punt 2, 3, 4, 5, 6 en 9 nog genomen gaat worden. Bij die besluiten is er kans te over om natuuraspecten mee te laten wegen in het besluit. Dat verwachten we van u en we zien de definitieve voorstellen met belangstelling tegemoet.

In de commissie hebben we al naar voren gebracht dat wat ons betreft beslispunt 2 en 11 (Zwembad / Torenduin) uit het hele besluit gelaten kan worden.

We snappen dat de problematiek van de natte voorziening meegenomen is in de klankbordgroep. Het onderdeel natte voorziening is volgens ons een item met een eigen dynamiek. De enige overeenkomst is dat er op termijn woningbouw mogelijk moet worden op de locatie Torenduin/oude Bibliotheek.

Wat u wilt met het zwembad en locatie Torenduin is duidelijk. Daar staan we volledig achter. Maar wij vinden het niet passen in dit raadsbesluit. Of moet het er in staan omdat er een relatie is met de verdeling van de woningbouwcontingenten? Wij hebben de indruk dat het besluit onnodig gecompliceerd wordt. We gaan hier geen amendement voor indienen want we zijn het met de inhoud eens, alleen de vorm vinden wij minder.

Voorzitter, dit is het in eerste termijn.