De verplaatsing van de activiteiten van de Oorsprong naar de Blinkerd is in Schoorl gespreksonderwerp nummer één. En terecht. Want welke Schoorlaar heeft de afgelopen 40 jaar niet deelgenomen aan de vele activiteiten in de Oorsprong?

Ik woonde toen ik klein was tegenover de Oorsprong en ik heb er veel geleerd: judo, handarbeid en jazzballet. Later ging ik naar de disco en kreeg een spoedcursus zoenen onder een lantaarnpaal. Nu ik zelf kinderen heb, gaan we jaarlijks naar de Kunst voor Kids. Een ware explosie van creativiteit voor alle kinderen uit de weide omgeving.

Toen in 2006 de Oorsprong werd verkocht, heeft GroenLinks er alles aan gedaan om dit besluit terug te draaien. Wij vonden dat je een bolwerk van vrijwilligerswerk dat zorgt voor sociale cohesie en culturele vorming van jong en oud, niet moet sluiten. Nu ruim 6 jaar later wordt het besluit uitgevoerd. In de Blinkerd  zal naar verwachting voldoende ruimte zijn voor de activiteiten van de Oorsprong. En dat was bij verkoop onze voorwaarde: de Oorsprong gaat pas dicht als de activiteiten elders onderdak hebben.

Tijdens de informatieavond op 16 januari hebben alle aanwezigen de schetsen kunnen zien van de Blinkerd na verbouwing: de bibliotheek aan de voorkant, een souterrain voor jongeren, cursusruimtes en voldoende opslag. Er was vanuit de bomvolle zaal toch nog veel twijfel over of alles wel een plek zou krijgen. In februari en begin maart worden daarom door de gemeente een tweetal ronde tafel conferenties gehouden waarin betrokkenen alle informatie kunnen geven en bespreken die nodig is voor een zorgvuldige uitvoering.

Ik geloof dat de Blinkerd kansen biedt. Dat Schoorl de activiteiten kan behouden. Het is anders, het zal nieuw en onwennig zijn. Maar als we het de tijd geven kan er iets moois ontstaan. Met de vrijwilligers die de sprong wagen en met nieuwe mensen die zich aangesproken voelen door deze nieuwe plek.

Vriendelijke groet,

Odile Rasch

Namens de fractie van GroenLinks Bergen

13-2-2013