BERGEN – GroenLinks Bergen is geschrokken van de enorme supermarkt die het college wil bouwen in hartje Bergen. Fractievoorzitter Alwin Hietbrink: "Je zet hier niet iets neer voor tien, maar voor honderd jaar. Als deze supermarkt XL wordt gebouwd is dat wat ons betreft de blunder van de eeuw".
 
De gemeenteraad van Bergen neemt volgende week een besluit over de Ontwikkelingsvisie Mooi Bergen 2.0. Hierin staat beschreven hoe het college verder wil met de ontwikkeling van het centrum van het dorp na de mislukte aanbesteding van vorig jaar. “Het is een begrijpelijke keuze dat het college gefaseerd wil bouwen en eindgebruikers meer wil betrekken bij het proces. Maar gefaseerd bouwen verhoogt het risico dat niet alle delen van het plan ontwikkeld zullen worden. Daarom moet het gebouw wat je neerzet ook op zichzelf kunnen staan èn iets toevoegen aan het centrum. De bouw van een hele grote supermarkt voldoet daar volgens ons niet aan”, aldus de fractievoorzitter van GroenLinks Bergen

Volgens de Ontwikkelingsvisie van het college moet er op de Harmonielocatie een supermarkt komen van 1800 m2, een supermarkt die ongeveer anderhalf keer zo groot is als de bestaande Albert Heijn in Bergen. Daarnaast zou er nog ruimte zijn voor een aantal kleine winkels. In totaal een bebouwd oppervlakte van bijna 2100 m2.  Hietbrink: "In de vastgestelde structuurvisie kan op die plek nog geen 1300m2 gebouwd worden. Het plan dat er nu ligt biedt de ruimte om daar meer dan de helft aan toe te voegen. Dit heeft een enorme impact op de omgeving. Concreet betekent het dat het hele gebouw meters naar voren komt. De gevelwand van de supermarkt wordt geprojecteerd in de bestaande groenstrook langs de weg en niet meer langs de gevel van de Rustende Jager. Dat leidt tot een enorme verstening van het gebied en gaat ten koste van het woongenot van de huidige bewoners van het centrum. Ook de groene entree die eerder onderdeel was van de plannen voor het centrum wordt opgeofferd aan de supermarkt". 

De fractieleden van GroenLinks hopen dat andere fracties hun verzet tegen de nieuwe supermarkt zullen steunen. Hietbrink: "Natuurlijk is een megasupermarkt fijn voor de portemonnee van de exploitanten van de supermarkt en de parkeergarage. Maar is dat een goede reden om dit te doen? De raad zou volgens ons andere belangen zwaarder moet laten wegen. Samen met de markt ontwikkelen is prima, je dorpscentrum opofferen aan marktpartijen niet.”

Op donderdag 25 september neemt de gemeenteraad van Bergen een besluit over de ontwikkelingsvisie.

Op de afbeelding het plattegrond van Mooi Bergen 2.0 met in zwart ingetekend de oude versie van Mooi Bergen versie 1.0. Duidelijk is te zien hoe de oppervlakte is vergroot.