Een splinternieuw strand voor onze gemeente

  Als ik het grote nieuws om mij heen rondstrooi, merk ik dat nog maar weinig mensen weten dat wij een splinternieuw strand krijgen langs de Hondsbossche Zeewering. Van Camperduin tot Petten. Niet zo maar een strand, maar eentje van wel drie- tot vierhonderd meter breed. Vergelijkbaar met de stranden van de Waddeneilanden. Waarom? Omdat de Zeewering niet meer voldoet aan de eisen van veiligheid, het is een zogenaamde ‘zwakke schakel’.

Gevolgen voor plannen

De provincie Noord Holland, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap hebben geld bijeengebracht om deze zwakke schakel te versterken. Een gigantische klus, die eind 2015 geklaard moet zijn.De gevolgen van deze plannen zijn uitvoerig besproken met alle belanghebbenden, zoals de inwoners en ondernemers van Camperduin en Petten, natuurorganisaties en agrariërs uit het gebied achter de Zeewering. Nu zijn de plannen rond en ligt het geheel ter inzage. Ook u kunt als u wilt, tot 6 juni uw mening hierover kenbaar maken (zie www.kustopkracht.nl).  

Eensgezindheid over het verfraaien

De provincie heeft ook geld beschikbaar gesteld voor het herinrichten van Camperduin. Onlangs kwamen bewoners, bedrijven en raad bij elkaar om te praten over de toekomst voor dit kleinste dorp van onze gemeente. En wat bleek? Er was grote eensgezindheid over het verfraaien van het dorp en er werd hardop gedacht over nieuwe mogelijkheden. Zoals een strandmeer, een bezoekerscentrum op het strand, het toestaan van nieuwe sporten zoals blokarten. Ook werd gesproken over een overnachtingplaats voor campers en over een nieuw fietspad met zicht op zee.

Geef je mening

Uiteindelijk zal de raad mogen beslissen over hoe het beschikbare geld voor Camperduin besteed zal worden. Natuurlijk doen wij dit graag samen met de bewoners en gebruikers. Heeft u een idee of mening? Wacht dan niet en laat het ons weten. Maar wat ik u bovenal aanraad: fiets nog een keertje van Camperduin naar Petten over de Hondsbossche Zeewering. Want voordat je het weet, kan het niet meer!

Vriendelijke groet,

Odile Rasch

Namens de fractie van GroenLinks Bergen