Het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef is een bijzondere en historische plek. Het Slotkwartier heeft de status van Beschermd Dorpsgezicht. De kasteelruïne is een rijksmonument en ook de prachtige gebouwen tegenover de ruïne aan de Slotweg zijn voor een deel rijksmonumenten. Het stond zelfs als ontwerp voor het beroemde leesplankje. 

Prijsvraag

De gemeente Bergen wil voor deze gebouwen een nieuwe bestemming vinden, die past bij de uitstraling en monumentale status van het Slotkwartier. Daarom heeft de gemeente meegedaan aan een prijsvraag, waarbij zestig uur aan advies voor een herbestemmingsproject gewonnen kon worden. En de gemeente Bergen heeft gewonnen! Volgens wethouder Alwin Hietbrink kan het advies een geschikte bouwsteen zijn voor de Structuurvisie Egmond aan den Hoef. ‘Ik verwacht dat het advies ons kan helpen om de herbestemming van het Slotkwartier in een stroomversnelling te brengen.’

Herbestemming

De zestig adviesuren worden ingezet voor een quickscan van de herbestemming van het Slotkwartier. Uit de inzendingen van veertig gemeenten, kozen de drie bureaus een herbestemmingsopgave die hen maximaal uitdaagde om tot een concreet resultaat te komen. Bureau Rekenruimte adviseert over de financiële strategie en  het exploitatiemodel,  Bureau Ruimtewerk adviseert over de procesbegeleiding en marktverkenning en Het Oversticht adviseert de gemeente Bergen over de omgevingsanalyse en de gebouwanalyse. De drie bureaus bekijken de komende periode welke bestemming mogelijk is voor een aantal Rijksmonumenten die deel uitmaken van het Slotkwartier dat vroeger het machtscentrum van Holland was.

https://twitter.com/share" class="twitter-share-button">Tweet