Samen met fractiegenoot Ineke was ik op een congres met de aansprekende naam ‘I love Burgers’. Daar werd gesproken over ‘hoe kunnen we inwoners betrekken bij ons beleid?’. Al snel bleek een meerderheid het niet eens met die vraagstelling. Want tegenwoordig geldt het minstens net zo vaak andersom: hebben inwoners ideeën en willen zij de overheid erbij betrekken.

In mijn directe omgeving zie ik ook veel van dit soort ondernemende inwoners. Zoals Marius Kuipers, die met de Stichting Bergen Energie de gemeente helpt om het energieverbruik terug te dringen. Of Herman Gelissen van de Fietsersbond, die zijn specialistische kennis op het gebied van infrastructuur inzet om onze fietsers ruim baan te geven. En zoals Moos Kuijt die zich als vrijwilliger met overgave inzet voor vele kinderen tijdens een evenement als Kunst voor Kids in de Oorsprong. 

Burgermeesters noemde de dagvoorzitter van het congres deze mensen. Hij schreef er een boek over. Hij stelt daarin dat je als overheid het beste kunt investeren in het zelforganiserend vermogen van mensen door initiatieven van een aantal koplopers te ondersteunen. Dat investeren hoeft niet altijd in de vorm van een zak geld maar vooral door een ‘alle lichten op groen’-houding.

Wij zijn het grondig met hem eens en wij willen de aankomende tijd onderzoeken wat binnen onze gemeente nodig is om koplopers ruim baan te geven. Voelt u zich aangesproken? Bent u misschien zo’n Burgermeester? Of hebt u plannen die u binnen onze gemeente wilt ontwikkelen die ten goede komen aan velen? Mail ons dan, want wij komen graag met u in gesprek.  

Odile Rasch

Raadslid GroenLinks Bergen