Dorp en Duin: tekst en uitleg 

De gemeenteraad van de gemeente Bergen heeft op 7 november ingestemd met een voorstel van het college om 5,4 miljoen euro te investeren in een nieuw sportcomplex voor de Egmonden. Het besluit over Dorp en Duin - zoals het project heet - is ingewikkeld. Hieronder een korte weergave van de belangrijkste punten.

 1.    Er blijft een sporthal in Egmond aan Zee. Deze wordt nieuw gebouwd op de locatie van de Wal. Het jongerencentrum krijgt onderdak in de nieuwe sporthal en krijgt een eigen ingang. De bestaande sporthal wordt pas gesloopt nadat de nieuwbouw is gerealiseerd.

2.    Er zijn heel veel mogelijkheden onderzocht om het zwembad terug te krijgen op het Watertorenterrein of in de directe omgeving. Geen van die onderzoeken heeft wat opgeleverd. De interessante optie is een nieuw zwembad in het Zuiderduin. De gemeente wil daarover in gesprek en heeft een aantal voorwaarden verbonden aan dit plan. Ten eerste moet het een openbaar zwembad worden. Dat betekent dat er duidelijk moet zijn wanneer het zwembad open is voor inwoners en bezoekers en hoeveel een kaartje gaat kosten. Ten tweede wil de gemeente het Torenduin zoveel mogelijk beschermen: dit is een gemeentelijk monument. Parkeren onder het Torenduin wordt onderzocht, maar de opdracht is om het monument daarbij zo min mogelijk te belasten. Om daarover regie te hebben wil de gemeente het Torenduin niet verkopen. Er is besloten om de voormalige bibliotheek te slopen en de locatie tijdelijk in te richten met helmbeplanting.

3.    Als Egmondia en Zeevogels willen fuseren wordt er op de Sportlaan een nieuw sportcomplex ingericht met twee kunstgrasvelden en twee natuurgrasvelden. Op het Watertorenterrein komt het vierde veld. TC Hogedijk verhuist niet mee. De gemeente hoeft daarom het Van Balenterrein niet aan te kopen.

4.    Woningbouw vindt op beperkte schaal plaats aan de Watertorenweg langs de nieuwe voetbalvelden (15 woningen), maar vooral op en aangrenzend aan het AZC terrein in Egmond aan den Hoef (150 woningen) en aan de noord- en oostkant van Egmond aan den Hoef (90 woningen)

 

GroenLinks Bergen is blij met deze besluiten. Het zet een duidelijke koers naar de toekomst, natuur en milieu zijn ruimschoots meegewogen en -passend bij deze tijd-  er is goed op financiën en haalbaarheid gelet. Daarnaast is er ruimschoots onderzocht naar de draagvlak voor dit voorstel bij de bevolking van de gemeente Bergen Er is uitvoerig overleg geweest met heel veel verschillende groepen. Uit een raadpleging onder bijna 400 inwoners kwam deze variant als het beste naar voren. Uitslag van de enquete nog eens nalezen? Klik hier.