Resultaat Dorp en Duin- enquete

De gemeente Bergen wil voor het gebied van de Sportlaan in Egmond aan Zee tot en met de oostkant van Egmond aan den Hoef een ruimtelijk plan maken. In dat plan genaamd ‘Dorp en Duin’ wordt vastgelegd waar de voetbalvelden, tennisbanen en de sporthal kunnen komen, waar nieuwe woningen kunnen worden gebouwd en waar natuur komt of blijft.

Landschapsarchitectenbureau LA4SALE tekende de drie modellen voor Dorp en Duin voor drie locaties. In model 1 staan de voetbalvelden ingetekend aan de Sportlaan in Egmond aan Zee, in model 2 staan de voetbalvelden ingetekend aan het Delverspad in Egmond aan den Hoef en in model 3 staan de voetbalvelden ingetekend in Egmond aan den Hoef Oost. Inwoners konden ieder model sterren geven. Ze konden vijf sterren geven aan het model dat zij het meest waarderen en één ster aan het model dat ze het minst waarderen. Ook konden inwoners met sterren aangeven hoe belangrijk zij bereikbaarheid, tijd, geld en de ruimtelijke inpassing van sport, wonen en natuur vinden.

De website trok 1.878 unieke bezoekers. Uiteindelijk deden 392 mensen mee aan de raadpleging. In vergelijking met andere gemeentes waar soortgelijke raadplegingen gehouden zijn, deden relatief veel inwoners mee met de raadpleging. Uit Egmond aan Zee kwamen 179 reacties. Uit Egmond aan den Hoef deden 174 personen mee. Uit Egmond-Binnen hebben 15 respondenten meegedaan. De gemeenteraad neemt naar verwacht in november een besluit over Dorp en Duin.

Samenvatting resultaten
Voor het plan ‘Dorp en Duin’ is een online inwonersraadpleging gehouden tussen 10 april en 1 mei 2013. De resultaten van de raadpleging kunnen als volgt worden samengevat.

* 392 deelnemers hebben meegedaan aan de raadpleging. 46% van de respondenten woont in Egmond aan Zee, 44% in Egmond aan den Hoef, 4% in Egmond-Binnen en 6% in een andere woonplaats.
* Respondenten waarderen model 1 (sport op Sportlaan) en model 2 (sportvelden op Delverspad) hoog en nagenoeg gelijk. Op totaalniveau scoort model 1 gemiddeld 3,6 sterren en model 2 gemiddeld 3,5 sterren. 44 respondenten geven 5 sterren aan model 1. 150 respondenten geven 5 sterren aan model 2. Deze hoge waardering op beide modellen geldt voor alle criteria. Geconcludeerd kan worden dat respondenten de locaties Sportlaan en Delverspad geschikt vinden voor de nieuwe sportaccommodatie.
* Model 3 (sportvelden op Egmond aan den Hoef-Oost) wordt aanzienlijk lager gewaardeerd door alle respondenten. Op totaalniveau scoort model 3 gemiddeld 2,1 sterren. Maarliefst 166 respondenten geven model 3 één ster. Model 3 wordt vooral laag beoordeeld op de criteria ‘ligging en bereikbaarheid sportvelden’ en ‘ruimtelijke inpassing sport’. Geconcludeerd kan worden dat respondenten de locatie Egmond aan den
Hoef-Oost niet geschikt vinden voor de nieuwe sportaccommodatie.

Resultaten

Tussen de respondenten uit de verschillende dorpen zijn verschillen in resultaten:

- De inwoners van Egmond aan Zee hebben een sterke voorkeur voor model 1. Ze waarderen dit model ook hoog op alle criteria. De inwoners van Egmond aan Zee hebben absoluut geen voorkeur voor model 3. Ze waarderen model 2 bovengemiddeld.
- De inwoners van Egmond aan de Hoef hebben een voorkeur voor model 2. De inwoners van Egmond aan den Hoef hebben geen voorkeur voor model 3. Ze waarderen model 1
bovengemiddeld .
- De inwoners van Egmond-Binnen hebben een voorkeur voor model 2. De inwoners van Egmond aan den Hoef hebben geen voorkeur voor model 3. Ze waarderen model 1 bovengemiddeld.
- De overige respondenten – niet woonachtig in Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef of Egmond- Binnen – hebben een voorkeur voor model 2. Tevens waarderen deze respondenten model 3 opvallend hoog.
- De respondenten beoordelen de 3 modellen gelijkwaardig op de criteria ruimtelijke inpassing van wonen en natuur. De voorkeur van respondenten wordt duidelijk niet bepaald door deze criteria.
- De respondenten vinden de realisatietijd en de kosten voor de gemeente belangrijke aspecten die meegewogen dienen te worden in de besluitvorming door de gemeenteraad.
- Uit de opmerkingen komt heel expliciet de opvatting naar voren om tennisclub Hogedijk niet te verplaatsen. Veel respondenten hebben in vragen over, opmerkingen bij of bedenkingen bij de nut en noodzaak van het verplaatsen van TC Hogendijk naar een nieuwe accommodatie.
Tot slot is het op zijn plaats om op te merken dat een aanzienlijk aantal deelnemers heeft aangegeven dat ze het waarderen dat de gemeente Bergen de raadpleging voor Dorp en Duin heeft uitgevoerd.

Het volledige rapporrt lezen? Klik op bovenstaande foto om de Rapportage 'Dorp en Duin' te downloaden