De stembus

Morgen is het zover: heel Nederland gaat weer naar de stembus om, jawel, twee keer een stem uit te brengen. Voor de Provinciale Staten en voor het Waterschap.

Persoonlijk weet ik dat het Waterschap hééél belangrijk is voor ons land. Wij betalen er een belasting voor en zij zorgen er voor dat de inwoners niet massaal met duimpjes in dijken hoeven te gaan zitten. Toch heb ik ook mijn nodige reserves voor het Waterschap. Ik vind ze nogal star, regentesk en van inwoners betrekken en meenemen, lijken ze nog niet gehoord te hebben. Dit is waarschijnlijk dan ook de verklaring waarom dit orgaan niet leeft onder inwoners. Aan een buitenlander die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, is al helemaal niet uit te leggen wat een Waterschap is, waarvoor ze daarvoor moeten stemmen, terwijl het verkrijgen van de benodigde papieren om voor stemrecht in aanmerking te komen vaak als een drama ervaren wordt.

 

Maar nu: stemmen voor de Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer. Van de week keek ik naar het lijsttrekkersdebat op TV-NH. Dit was de gelegenheid om te horen wat onze provinciale lijsttrekkers voor visie hadden op de toekomst. In grote lijnen was deze visie: “We staan voor een moeilijke opgave, de energietransitie, de omgevingswet, wonen, zorg en democratische vernieuwing.” De partijen die de afgelopen periode vertegenwoordigd waren in het college van de gemeenteraad en in het college van de Provinciale Staten, de gedeputeerden, waren het roerend met elkaar eens:

* inwoners meenemen aan ‘de voorkant’;

* gebruik maken van de expertise die er onder de inwoners voorhanden is;

* samen met de inwoners het proces doorgaan van het begin tot het eind;

* gebruik maken van instrumenten om op een valide manier inwoners te betrekken of de mening te peilen.

Laat het volgens GroenLinks hier nu net misgegaan zijn de afgelopen jaren. GL heeft dit al jaren in het verkiezingsprogramma staan, zowel voor de gemeente, als voor de provincie , als voor de Tweede Kamer.

Waarmee zouden politici geholpen zijn?

Politici zijn ermee geholpen als inwoners stem voortdurend laten horen en als experts hun diensten aanbieden.

Inwoners zijn ermee geholpen als er door de politici geluisterd wordt naar die stem en als er gebruik gemaakt wordt van de expertise.

De gemeente heeft een grote opkomst voor de PS-verkiezingen nodig om ervoor te zorgen dat de partijen die meedoen in de Provinciale Staten ook werkelijk gaan doen wat ze beloven. Daarvoor is de gemeente het voorportaal.

Dus ga allemaal woensdag de 20ste maart in ieder geval stemmen voor de PS, waarbij een stem voor GroenLinks een stem is voor echt mee kunnen doen: bij de energietransitie, bij het ontwikkelen van woningbouwprogramma’s, bij het bereiken van klimaatdoelen, bij de invoering van de nieuwe omgevingswet, bij het realiseren van rechtvaardige zorg.

En stemt u geen GroenLinks? Vooral meedoen als u wilt en laat uw stem horen ook na de verkiezingen.  GL zal die betrokkenheid zeker waarderen.

Ineke Braak-van Kasteel, raadslid GroenLinks Bergen