College op zoek naar mediator 

 

 

Die zoektocht duurt nu al ruim een maand.

Op 10 juli hield het college een inloopavond voor inwoners over de plannen met betrekking tot de invulling van het Watertorenterrein in Egmond aan Zee. Gezien het persbericht van de volgende dag in het NHD verwachtte het college een tumultueuze avond en de wethouder had daarom al een aantal maatregelen getroffen. O.a. het inzetten van mediation. Ook stond in de kop van het krantenartikel dat het college en de raad de sloop over het hoofd gezien zouden hebben. Dat vonden wij vreemd, omdat wij in eerdere commissie- en raadsvergaderingen de wethouder juist attent hadden gemaakt op onduidelijkheden ten aanzien van die sloop. Dat leverde Solita Groen-Bruschke felle reacties op van de wethouder en een collega raadslid. De opmerkingen gemaakt tijdens de vergadering van 26 juni zouden voortkomen uit de gedachte dat er op 21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn. Die vergadering leverde heftige reacties op social media op. Dus om dan op 10 juli te zeggen dat college en raad de sloop over het hoofd gezien zouden hebben, vonden wij op zijn zachts gezegd vreemd. Ook over die uitspraken kwamen op social media felle reacties. Het verloop van de inloopavond en het optreden van de wethouder was de aanleiding voor de fractie om op 19 juli schriftelijke vragen ingevolge art. 40 van het reglement van orde te stellen. De officïele beantwoording zal in verband met het zomerreces en de beschikbaarheid van de ondersteunende ambtenaar nog enige tijd op zich laten wachten.

Hieronder volgt de toelichting en de vragen.

Toelichting:

Gezien enkele taken van de raad:

De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente (kaderstellend)

De raad als kwaliteitsbewaker van het proces ( controlerend)

De raad als beoordelaar van de resultaten van het proces (controlerend)

De raad als bruggenbouwer: betrokken en zichtbaar (volksvertegenwoordigend)

De raad als bewaker van het democratische besluitvormingsproces. (volksvertegenwoordigend)

Gezien het artikel van 11-07-2017 in het NHD/AC over de inloopavond van 10-07-2017 en het optreden van de wethouder daarbij

Gezien de reactie van de wethouder tijdens raadscommissies en raadsvergaderingen, in het bijzonder die van 26 juni 2017, op de inbreng van de fractie van GroenLinks bij monde van Mevr. Groen- Bruschke stelt GroenLinks de volgende vragen:

Vragen aan de wethouder n.a.v. het krantenartikel:

"College en raad zagen sloopplan over het hoofd. MEDIATION VOORKOMT VOLKSOPSTAND."

Vragen aangaande sloop sporthal / sportrestaurant

1. Wanneer bent u er voor het eerst op geattendeerd / heeft u ontdekt dat er onduidelijkheid was met betrekking tot de sloop?

2. In welke documenten kunnen wij het antwoord verifiëren?

3. Waaruit concludeert u dat de raad het sloopplan over het hoofd heeft gezien?

4. Op wat voor manier heeft u dat met de raad gecommuniceerd?

5. Waarom wekte u in de commissie-/raadsvergadering de indruk dat Mevrouw Groen-Bruschke op de hoogte had kunnen zijn van de consequenties van de sloop.

6. Waarom zegt u in de openbare inloopavond dat het college en de raad het sloopplan over het hoofd zagen?

Vragen aangaande dreiging volksopstand en mediation.

7. Wanneer heeft u voor het eerst signalen ontvangen dat er 'een volksopstand' dreigde te ontstaan?

8. Wat was uw inschatting wat er zou gebeuren?

9. Waarom heeft u de raad vooraf niet op de hoogte gesteld van die dreiging?

10. Welke voorzorgsmaatregelen (de dreigende situatie in gedachten) heeft u genomen om de inloopavond van 10 juli, ordentelijk te laten verlopen?

11. Wanneer heeft u besloten een mediation-traject in te zetten?

12. Op wat voor manier heeft u zich laten adviseren over de spelregels aangaande mediation-trajecten?

13. Waarom maakt u geen gebruik van één van de gecertificeerde mediators van de BUCH?

14. Waarom heeft u een partijgenoot, een ex-wethouder in de gemeente Bergen, iemand die een verleden heeft met dit dossier en de beheerder, ingezet als 'neutrale' bemiddelaar / mediator?

15. Wat heeft u beoogd met de 'radiostilte'? Op wat voor manier is dit vastgelegd in mediation-afspraken?

16. Bent u bereid zich te laten informeren door de BUCH mediators over hoe mediation kan plaatsvinden en daar de huidige beheerder schriftelijk van op de hoogte te stellen

Uit deze vragen kunt u opmaken dat wij onze vraagtekens zetten bij hetgeen op of voorafgaand aan 10 juli gepasseerd is.

Slotvraag:

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend het ingeslagen mediation-traject stop te zetten tot na de beantwoording van deze vragen en totdat u de raad heeft kunnen informeren over een juridisch passende mediation-vorm om uit een kennelijke impasse te komen met de huidige beheerder.

Fractievoorzitter van GroenLinks Bergen: Ineke Braak-van Kasteel