Kies Lokaal, D66 en CDA hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor samenwerking met de PvdA. Wij betreuren deze keuze. Waarom? Natuurlijk omdat de keuze op geen enkele manier recht doet aan de verkiezingsuitslag. De PvdA is de kleinste partij van de gemeente geworden, terwijl GroenLinks de tweede partij werd na Kies Lokaal. GroenLinks heeft bovendien een stabiele achterban, terwijl de PvdA weer veel stemmen verloor net als in 2010. We maken ons ook zorgen over de taken op het gebied van arbeid en zorg die vanuit de rijksoverheid op ons afkomen. Om die reden had een keuze voor een zittende wethouder van een partij met veel draagvlak in de hele gemeente voor de hand gelegen. In het nieuwe college zouden dan twee zittende en twee nieuwe wethouders hebben plaatsgenomen wat de continuïteit van bestuur naar onze mening ten goede zou zijn gekomen.

Waarom deze keuze is gemaakt? Daarover kunnen we slechts speculeren. Een motivatie ervoor hebben we niet gekregen. We roepen de partijen die tot deze keuze zijn gekomen dan ook op hier meer openheid van zaken over te geven. De kiezer verdient het.