Tijdens de raadsvergadering van 28 januari kwamen twee beslispunten voorbij die GroenLinks zeer aan het hart gaan: het Bomenbeleidsplan Bergen en de Startnotitie Eeuwigelaan. Misschien vraagt u zich af of wij van GroenLinks Bergen wel bij de tijd zijn. Zijn er geen belangrijkere onderwerpen dan één straat of bomen in onze dorpen? Maar beide zijn beeldbepalend voor onze gemeente.

Dat is voor ons de reden om vanaf het begin inwoners te betrekken bij besluitvorming, al gaat het maar om een startnotitie waarin de kaders worden geschetst. Immers we wonen in een prachtige, groene gemeente en het is belangrijk dit voor de toekomst te waarborgen.

Wat de Eeuwigelaan betreft, waren wij in eerst verbaasd dat dit college had besloten een startnotitie op te stellen. De laan is prachtig, houden zo, niets meer aan doen, was onze reactie. Maar al lezend door de onderzoeken die voorbereidend zijn gedaan, realiseerden wij ons dat je wel iets moet doen als je wilt zorgen dat deze laan eeuwig zo blijft. 

Dat dit in samenspraak moet met u, de inwoners, gebruikers van het fietspad en terzakekundige experts uit onze gemeente, staat voor GroenLinks buiten kijf. Daarom wilden wij dat deze startnotitie eerst werd besproken en opgesteld in overleg met alle betrokkenen en pas daarna werd vastgesteld. GroenLinks kon hiervan de raadsmeerderheid niet overtuigen. Gelukkig is de betrokkenheid van inwoners bij de verdere planuitwerking gewaarborgd.

Ook bij het Bomenbeleidsplan hebben veel inwoners van zich laten horen. Dat maakt het uiteindelijke besluit een mooi compromis tussen enerzijds verminderen van de regeldruk en anderzijds zorgen dat niet rücksichtslos wordt gekapt. Soms snap ik het ook niet. Koop je een woning die grenst aan een bos - soms zelfs oorspronkelijk in het bos gelegen- en het eerste wat er gebeurt is kappen! Ik zou zeggen, plant ook eens een boom terug. De jonge boom van vandaag kan uitgroeien tot een prachtige monumentale boom. 

Doen wij –de gemeente- daarvoor genoeg? Hoeveel ruimte heeft u voor een boom? Heeft u daar ideeën over? Volgend jaar wordt het nieuwe bomenbeleid geëvalueerd. Denk mee en houd ons bij de wekker via: info@groenlinksbergen.nl.

Solita Groen-Bruschke