Daar zitten we dan: de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode bij een beleidsarme begroting.

 
Ik zal het algemene deel voor mijn rekening nemen en Solita, mevrouw Groen de financiële opmerkingen.

Gebruikelijk blikt GroenLinks terug op het afgelopen jaar, nu zullen we dat doen over de hele raadsperiode. 
U weet misschien nog wel het begon voor ons met het sprookje van de kleren van de keizer van Hans Christiaan Andersen. Het kleine jongetjes dat riep: "Hee, kijk, de keizer loopt in zijn blootje!" Iedereen houdt de adem in voor de toorn van de vorst, maar plots wordt zijn kreet beantwoord. "Hij heeft gelijk! Hij loopt in zijn blootje!" Spoedig roept iedereen dit, maar de keizer weet niets anders te doen dan trots door te lopen, zelfs al ziet ook hijzelf de kleren niet. De dienaren blijven zijn sleep dragen... die er niet is. 
'De kleren van de keizer' is een gemeenzaam gebruikte uitdrukking voor een dwaze gewoonte of beslissing, die iedereen afkeurt, maar waartegen niemand in eerste instantie tegen protesteert uit angst om tegen het collectief en/of haar leiders in te gaan. 
Voor ons gevoel eindigt het met het sprookje van Grimm: Sneeuwwitje

...De boze stiefmoeder wordt ook uitgenodigd voor het feest. Voordat ze vertrekt, vraagt ze haar magische spiegel nog eens: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand wie is de mooiste van het land? 
De spiegel antwoordt dat er een jonge koningin is die duizendmaal mooier is dan zij. De koningin schrikt zich wild, want degene die mooier was die had van de gif-appel gegeten en die was dood en zo was zij weer de mooiste. Aangekomen op het feest herkent ze Sneeuwwitje en Sneeuwwitje herkent haar. De boze koningin wordt gepakt, krijgt gloeiende ijzeren muilen aan en moest die net zolang aanhouden tot de dood erop volgde... De moraal van het verhaal is om niet narcistisch en trots te zijn, omdat dit nare gevolgen heeft.

Nu weg van de metaforen en op naar de feiten. 
Vanaf het begin af aan is het duidelijk geweest dat de titel van het coalitieakkoord 2014 - 2018 'De gemeente zijn we samen' Kies Lokaal - D66 - CDA - PvdA klopt. Daar heeft dit college zich aan gehouden en het werd samen uit en samen thuis voor de coalitie. Anderen horen niet bij dat samen. Het zal geen verrassing zijn dat GroenLinks hoopt dat dit college na 21 maart samen thuis zit, letterlijk.
Het is een feit dat het beleid dat ontwikkeld is in de periode 2010 - 2014 teruggedraaid is tot de periode 2006-2010. Dit zuigen we niet uit onze duim. We hebben dossier onderzoek gedaan en daar blijkt dit uit. Kunst en Cultuur, Mooi Bergen, Bergen aan Zee, Voetbalfusielocatie Egmond, Sporthal en Ontwikkelingen aan de Boulevard in Egmond aan Zee. De ontwikkeling Schoorl - centrum. 
Het is een feit dat er onrust en woede ontstaan is onder inwoners die met bovenstaande dossiers / lees onderwerpen te maken hebben gehad. Het is een feit dat het vertrouwen in de lokale politiek tot een nulpunt gedaald is. Dat is niet de schuld van de inwoners, de belangengroeperingen / actiegroepen, de oppositie, de pers, medewerkers, de koning, de paus of wie dan ook. Het is het volharden in 'De gemeente zijn we samen' Kies Lokaal - D66 - CDA - PvdA. 
Om te bewijzen dat het allemaal wel meeviel, dat de oppositie zat te huilen met de wolven in het bos, is er op verzoek van de coalitie vorig jaar een lijstje verschenen met de stemmingen over amendementen en moties. De conclusie was: 85% unaniem of met meerderheid aangenomen en dus in 15% van de gevallen heeft een amendement of motie ingebracht door de oppositie het niet gehaald. Dat is toch een mooie score, niet zeuren. 'De gemeente zijn we samen' Kies Lokaal - D66 - CDA - PvdA. 

Voorzitter, ik heb ze hier al die amendementen en moties tot de vergadering over de kadernota van 6-juli-2017. Het koste me twee uurtjes werk om dit te verzamelen en te printen. Het klopt wel zo ongeveer 85% en 15%. Wij hebben die 15% bekeken en gaan daar in de komende tijd nog een verdere analyse op los laten. Maar duidelijk is dat de 15% gaat over moties en amendementen die te maken hebben met participatie, inwoners betrekken, de dialoog aangaan, luisteren naar inwoners, inwoners meenemen aan de voorkant, kwaliteitsverbetering van participatieprocessen, etc. 
Het gaat over 'De gemeente zijn we samen: inwoners en politiek.' 
Dat het anders kan weten we ook. Sinds het voorjaar van dit jaar is de raadsinitiatiefgroep Slotkwartier aan het werk. Het gaat hier om wat je een pilot zou kunnen noemen. Het gaat hier om een proces van co-creatie, samen: de inwoners en de politiek met ondersteuning van ambtelijke medewerkers op basis van gelijkwaardigheid. 
Het is een moeizaam proces, er is weinig vertrouwen met name vanuit de gebruikers in dat gebied. Dat vertrouwen moeten we zien te winnen, niet door degene die het hardste roept zijn zin te geven, maar door met elkaar in dialoog te blijven en het samen willen doen, geven en nemen en elkaar iets gunnen, de juiste expertise in te schakelen en noem maar op. 
Dat kost tijd. Maar let wel: Met goed bestede tijd koop je vertrouwen, goed bestede tijd genereert creativiteit en inspiratie. Met goed bestede tijd zorg je ervoor dat het Slotkwartier een gebied wordt waar generaties lang in de toekomst van genoten kan worden, waar mensen tot in lengte van jaren graag willen zijn en waar ook komende generaties trots en zuinig op zijn. Het kan, want:

De gemeenschap zijn we samen: inwoners en politiek. GroenLinks vindt dat dit zo hoort. 

Dank u wel