GroenLinks wil rectificatie TAQA

Boos zijn ze bij GroenLinks over de berichtgeving in de laatste nieuwsbrief van TAQA. Kees Vendrik, Tweede Kamerlid van GroenLinks, zou op 19 november in de Tweede Kamer hebben gezegd dat GroenLinks zich kan vinden in de Gasopslag Bergermeer. Niets is minder waar. De partij wil daarom een rectificatie van het bericht door TAQA, het bedrijf dat de voortrekker is van de Gasopslag in de Bergermeer.

In een brief aan TAQA stelt de partij dat in de nieuwsbrief een onjuiste weergave wordt gegeven van het standpunt van GroenLinks. In de door Kees Vendrik (Tweede Kamerlid GroenLinks), Feiko van der Veen (raadslid GroenLinks Alkmaar) en Alwin Hietbrink (fractievoorzitter GroenLinks Bergen) ondertekende brief stelt GroenLinks dat Vendrik in de Tweede Kamer heeft aangegeven dat hij niet begrijpt waarom er door de minister niet is gekozen voor het meest milieuvriendelijke alternatief en dat hij de zorgen van Alkmaar over de gevolgen die gasopslag heeft voor de bedrijvigheid snapt. ”GroenLinks heeft zowel landelijk als lokaal consequent de positie ingenomen dat wij gasopslag niet principieel afwijzen, omdat het de voorkeur heeft boven het bouwen van nieuwe kolencentrales of kernenergie. GroenLinks hecht echter aan zorgvuldige besluitvorming en een degelijk en volledig onderzoek naar mogelijke risico’s. Dat zijn naar onze mening noodzakelijke voorwaarden om een besluit te kunnen nemen over gasopslag in de Bergermeer. SP en GroenLinks hebben als enige fracties in de Tweede Kamer kritische vragen gesteld over het onderwerp. Lokaal hebben de fracties van Alkmaar en Bergen (NH) aangegeven de inhoud van het Voorontwerp Rijksinpassingsplan van het ministerie volstrekt onvoldoende te vinden, een standpunt dat wordt gedeeld door de fractie in de Tweede Kamer”. GroenLinks wil dat TAQA het bericht rectificeert.

Kees Vendrik, fractie Tweede Kamer GroenLinks
Feiko van der Veen, raadslid GroenLinks Alkmaar
Alwin Hietbrink, fractievoorzitter GroenLinks Bergen